List predsedníčky združenia

Milí návštevníci, 

dovoľte mi privítať vás na našej oficiálnej webovej stránke občianskeho združenia KONVALINKA – Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie. 

Duševné zdravie je v našom regióne dlhodobo podceňovanou oblasťou. Jeho prehliadanie má však vážne dopady na naše fungovanie v dospelosti. Aj preto vzniklo občianske združenie, ktoré na túto problematiku bude rázne upozorňovať a podporovať jej začlenenie do výchovy a vzdelávania slovenských detí. 

Mgr. Kornélia Ďuríková
Predsedníčka Inštitútu Konvalinka