List predsedníčky združenia

Milí návštevníci, 

dovoľte mi privítať vás na našej oficiálnej webovej stránke občianskeho združenia KONVALINKA – Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie. 

Duševné zdravie je v našom regióne dlhodobo podceňovanou oblasťou. Jeho prehliadanie má však vážne dopady na naše fungovanie v dospelosti. Aj preto vzniklo občianske združenie, ktoré na túto problematiku bude rázne upozorňovať a podporovať jej začlenenie do výchovy a vzdelávania slovenských detí. 

Mgr. Kornélia Ďuríková
Predsedníčka Inštitútu Konvalinka

NAŠE SLUŽBY

Školenia a workshopy
Našu hlavnú činnosť tvorí realizácia programov a aktivít zameraných na wellbeing na školách formou školení učiteľov, riaditeľov škôl a školských psychológov.
Konferencie
Pripravujeme konferencie pre odborníkov z oblasti školstva, ale vítaní sú aj rodičia.
Tvorba metodík a vzdelávacích materiálov
Pripravujeme podporné materiály a aktivity pre učiteľov.
Mentoring pre školy
Sprevádzanie učiteľov, riaditeľov škôl a psychológov na ceste premeny škôl zvnútra a posilňovaní osobnosti dieťaťa.
Výskum
Zbierame dáta súvisiace s témami wellbeingu a duševného zdravia a analyzujeme ich s cieľom zabezpečiť vyššiu životnú spokojnosť detí i dospelých na Slovensku.

NÁŠ TÍM

DOBRO V ČÍSLACH

99
učiteľov základných škôl
99
riaditeľov základných škôl
99
školských psychológov
99
detí na základných školách

osobnosti o duševnom zdraví

Najnovšie články

Téma wellbeingu a duševného zdravia učiteľov v snahe o kvalitné školy nesmie zaostávať
Téma wellbeingu a duševného zdravia učiteľov v snahe o kvalitné školy nesmie zaostávať
Autorka je školská psychologička a špecializuje sa na pozitívnu psychológiu. Stále viac a viac učiteľov a riaditeľov škôl si uvedomuje, že jedným z hlavných kľúčov k zlepšeniu akademických ...
smutný školák
Duševné zdravie detí by mala byť naša priorita. Až polovica duševných porúch vzniká už v detstve
Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu. Duševné zdravie a budovanie psychickej odolnosti si musí nájsť pevné miesto aj v slovenských školách. Celý svet reag...
portrét ženy
Psychologička K. Ďuríková: Školy by mali prijať, že doba sa zmenila. Na výchove detí sa musíme podieľať spoločne
Potrebujeme budovať psychickú odolnosť detí aj v školách? Nestačí pri výchove len vplyv rodiny? Aj na tieto otázky v rozhovore odpovedala školská psychologička KORNÉLIA ĎURÍKOVÁ, ktorá sa šp...
Začnime spoločne meniť svet okolo nás.

PRIDAJTE SA K ŠKOLÁM, KTORÉ UVEDÚ DO ŽIVOTA SILNÉ OSOBNOSTI!