Náš tím

Pôsobí ako školská psychologička. Špecializuje sa na pozitívnu edukáciu, wellbeing a charakter. Je členkou Medzinárodnej asociácie pozitívnej psychológie (IPPA).
Mgr. Kornélia Ďuríková
Predsedníčka OZ
Pôsobí ako klinická psychologička s dlhoročnou praxou a pedagóg na vysokej škole. Je odborníčka na psychosomatické ochorenia súvisiace so stresom, ako úzkostné, depresívne stavy a vyhorenie.
PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
Členka expertného tímu
Je zakladateľkou a riaditeľkou portálu Eduworld.sk, ktorý tvoria odborníci a špecializuje sa na témy výchovy, vzdelávania a sebarozvoja. Pravidelne publikuje články a vydala knihu Spojení navždy - Ako nestratiť deti v digitálnej dobe, ktorá sa zameriava na dopady technológií na deti.
Mgr. Zuzana Gránska
Podpredsedníčka OZ
Je psychologička a lektorka s psychoterapeutickým výcvikom v naratívnom a na riešenie orientovanom prístupe. Založila Centrum pre tréning a rozvoj, kde pracuje s individuálnym a párovým klientom. Lektorsky sa venuje témam na pomedzí prevencie duševného zdravia a pracovnej psychológie. Je autorkou projektu Vztahovo.sk, ktorého cieľom je posilňovanie spokojnosti vo vzťahoch.
Mgr. Denisa Zlevská
Členka expertného tímu