Náš tím

Pôsobí ako školská psychologička. Špecializuje sa na pozitívnu edukáciu, wellbeing a charakter. Je členkou Medzinárodnej asociácie pozitívnej psychológie (IPPA).
Mgr. Kornélia Ďuríková
Predsedníčka OZ
Pôsobí ako klinická psychologička s dlhoročnou praxou a pedagóg na vysokej škole. Je odborníčka na psychosomatické ochorenia súvisiace so stresom, ako úzkostné, depresívne stavy a vyhorenie.
PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
Členka expertného tímu
Je zakladateľkou a riaditeľkou portálu Eduworld.sk, ktorý tvoria odborníci a špecializuje sa na témy výchovy, vzdelávania a sebarozvoja. Pravidelne publikuje články a vydala knihu Spojení navždy - Ako nestratiť deti v digitálnej dobe, ktorá sa zameriava na dopady technológií na deti.
Mgr. Zuzana Gránska
Podpredsedníčka OZ
Je psychologička a lektorka s psychoterapeutickým výcvikom v naratívnom a na riešenie orientovanom prístupe. Založila Centrum pre tréning a rozvoj, kde pracuje s individuálnym a párovým klientom. Lektorsky sa venuje témam na pomedzí prevencie duševného zdravia a pracovnej psychológie. Je autorkou projektu Vztahovo.sk, ktorého cieľom je posilňovanie spokojnosti vo vzťahoch.
Mgr. Denisa Zlevská
Členka expertného tímu
Pracuje ako pedagóg na Fakulte psychológie PEVŠ vyučuje predmety na magisterskom aj bakalárskom stupni a zabezpečuje realizáciu odborných praxí. Výskumne sa venuje vzniku a prevencii sociálno-patologických javov, rodinnému prostrediu detí, sociálno - emocionálnemu zdraviu, reziliencii žiakov a študentov.
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Členka expertného tímu