Teacher wellbeing index (Slovakia)

Učiteľ je srdcom vzdelávacieho systému. Bez kvalitného a dobre nastaveného učiteľa nie je možné vychovávať  deti a mládež, ktoré budú schopné zvládať nároky súčasného sveta a uspieť v ňom. Preto je veľmi dôležité venovať pozornosť nielen vzdelaniu, ale aj duševnému zdraviu učiteľov.

Na Slovensku sa snažíme etablovať pravidelné meranie a analýzu stavu duševného zdravia a wellbeingu učiteľov pod názvom TEACHER WELLBEING INDEX (Slovakia). Pravidelný výskum v tejto oblasti nám napomôže k pochopeniu a zlepšeniu stavu klímy v školách a zároveň je cestou k efektívnejšiemu vzdelávaciemu systému.

Výsledky prieskumu TEACHER WELLBEING INDEX (Slovakia) z roku 2021 si môžete pozrieť aj v prezentácii. Prieskum prebiehal v období od 15. marca – 15. apríla 2021.