Téma wellbeingu a duševného zdravia učiteľov v snahe o kvalitné školy nesmie zaostávať

Téma wellbeingu a duševného zdravia učiteľov v snahe o kvalitné školy nesmie zaostávať

Autorka je školská psychologička a špecializuje sa na pozitívnu psychológiu. Stále viac a viac učiteľov a riaditeľov škôl si uvedomuje, že jedným z hlavných kľúčov k zlepšeniu akademických výsledkov žiakov a kvality školy sú dobré medziľudské vzťahy. Ide o veľmi dobrý krok, pretože mnohé údaje ukazujú, že práve toto je problematická oblasť našich škôl. Pritom obrovské množstvo výskumov poukazuje na priame súvislosti medzi vzťahmi a schopnosťou učiť sa či koncentrovať. Čo všetko sa ale za týmito výsledkami skrýva? Pozrime sa na to komplexnejšie. Zlé vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi Dobré medziľudské vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a žiakmi, ale aj medzi rodičmi a školou sú zásadným predpokladom kvality školy. Treba…
Čítajte viac
Duševné zdravie detí by mala byť naša priorita. Až polovica duševných porúch vzniká už v detstve

Duševné zdravie detí by mala byť naša priorita. Až polovica duševných porúch vzniká už v detstve

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu. Duševné zdravie a budovanie psychickej odolnosti si musí nájsť pevné miesto aj v slovenských školách. Celý svet reaguje na turbulentné zmeny v spoločnosti a nečakané udalosti. Mnohé krajiny ako Veľká Británia, Austrália, Nový Zéland si zvolili tému duševného zdravia za prioritnú. Venujú mu obrovskú pozornosť, pričom najviac sa sústreďujú na adresovanie témy do škôl a práci s deťmi a mládežou. Slovensko v tejto oblasti výrazne zaostáva.Treba však uznať, že „ľady sa pohli“. Ministerstvo zdravotníctva SR oznámilo systémové zmeny v oblasti duševného zdravia a očakáva sa, že prebehne zásadná reforma. Liga za duševné zdravie ako aj mnohí odborníci…
Čítajte viac
Psychologička K. Ďuríková: Školy by mali prijať, že doba sa zmenila. Na výchove detí sa musíme podieľať spoločne

Psychologička K. Ďuríková: Školy by mali prijať, že doba sa zmenila. Na výchove detí sa musíme podieľať spoločne

Potrebujeme budovať psychickú odolnosť detí aj v školách? Nestačí pri výchove len vplyv rodiny? Aj na tieto otázky v rozhovore odpovedala školská psychologička KORNÉLIA ĎURÍKOVÁ, ktorá sa špecializuje na pozitívnu edukáciu v školách. V zahraničných školách stále častejšie vídať, ako venujú cez vyučovanie priestor rôznym aktivitám na sebapoznávanie, zvládanie stresu alebo meditačné techniky. Prečo tomu u nás nevenujeme pozornosť? Ešte stále to ani vo svete nie je úplne bežné, ale stáva sa to niečím, čo sa vo výraznej miere začína v školách aplikovať. Hodiny Mindfullness sú často spomínané. Sú to hodiny, kde sa učia deti ovládať svoje pocity, emócie, dokážu sa skľudniť, dostať sa do stavu, že…
Čítajte viac